Logo of His Holiness the 17th Gyalwa Karmapa Thaye DorjeThaye Dorje
His Holiness the 17th Gyalwa Karmapa

Buddhist Center
Koszalin

Koszalin Diamond Way Buddhist Center

The Koszalin Diamond Way Buddhist Centre is one of 660 centers founded and led by Lama Ole Nydahl.

Buddyjski Ośrodek Medytacyjny : Koszalin ośrodek należy do Związku Buddyjskiego Diamentowej Drogi Szkoły Karma Kagyu w Polsce i jest jednym z ponad 60 ośrodków i grup medytacyjnych założonych w Polsce przez Lamę Olego Nydahla pod duchowym przewodnictwem XVII Karmapy Taje Dordże. Na świecie jest ich ponad 600.

Obecnie dwa razy w tygodniu, w środy i niedziele o godzinie 19:00 odbywają się otwarte medytacje w naszym ośrodku na ul. Andersa 24. Nowe osoby zapraszamy szczególnie w niedzielę na 18:30 na krótkie wprowadzenie do medytacji dla początkujących.

Medytacje prowadzone są w języku polskim, a uczestniczą w nich ludzie świeccy, pragnący wzbogacić swoje normalne życie o wyzwalające nauki i metody pracy z umysłem. Umożliwiają one skuteczne funkcjonowanie we wszystkich życiowych sytuacjach, niezależnie od ciągle zmieniających się okoliczności. Dzięki medytacji idea ponadosobistego postrzegania rzeczywistości staje się realnym doświadczeniem.

Uczestnictwo w medytacjach jest nieodpłatne. Atmosfera w ośrodku jest nieformalna i pełna humoru, dlatego każdy może znaleźć wiele przestrzeni do własnego rozwoju.

Regularnie organizujemy też wykłady polskich i zagranicznych nauczycieli buddyjskich. Mają one na celu przekazanie rzetelnej informacji na temat buddyzmu. Poruszane tematy to min. “Buddyzm we współczesnym świece”, “Budda, miłość i partnerstwo”, “Buddyjski pogląd na śmierć”, “Medytacja - precyzyjna metoda pracy z umysłem” i inne bardziej szczegółowe nauki.

Podsumowując, wspólne medytacje "Trzech Świateł", główna praktyka naszej linii przekazu, i organizowane przez nas wykłady nauczycieli goszczących w ośrodku, są propozycją dla każdego, kto jest zainteresowany żywym, praktycznym buddyzmem.

Organisation: Diamond Way Buddhism

Address: ul. Andersa 24
Koszalin
Poland

Postal Code: 75-626

Country: Poland

Phone: +48 606 350 870

Email: koszalin@buddyzm.pl

Homepage: http://www.koszalin.buddyzm.pl

Facebook: www.facebook.com/BOMKoszalin/

Center representatives can update the details of their centers here.