Buddhist Center
Koszalin

Koszalin Diamond Way Buddhist Center

The Koszalin Diamond Way Buddhist Centre is one of 660 centers founded and led by Lama Ole Nydahl.

Buddyjski Ośrodek Medytacyjny : Koszalin ośrodek należy do Związku Buddyjskiego Diamentowej Drogi Szkoły Karma Kagyu w Polsce i jest jednym z ponad 60 ośrodków i grup medytacyjnych założonych w Polsce przez Lamę Olego Nydahla pod duchowym przewodnictwem XVII Karmapy Taje Dordże. Na świecie jest ich ponad 600.

Obecnie dwa razy w tygodniu, w środy i niedziele o godzinie 19:00 odbywają się otwarte medytacje w naszym ośrodku na ul. Andersa 24. Nowe osoby zapraszamy szczególnie w niedzielę na 18:30 na krótkie wprowadzenie do medytacji dla początkujących.

Medytacje prowadzone są w języku polskim, a uczestniczą w nich ludzie świeccy, pragnący wzbogacić swoje normalne życie o wyzwalające nauki i metody pracy z umysłem. Umożliwiają one skuteczne funkcjonowanie we wszystkich życiowych sytuacjach, niezależnie od ciągle zmieniających się okoliczności. Dzięki medytacji idea ponadosobistego postrzegania rzeczywistości staje się realnym doświadczeniem.

Uczestnictwo w medytacjach jest nieodpłatne. Atmosfera w ośrodku jest nieformalna i pełna humoru, dlatego każdy może znaleźć wiele przestrzeni do własnego rozwoju.

Regularnie organizujemy też wykłady polskich i zagranicznych nauczycieli buddyjskich. Mają one na celu przekazanie rzetelnej informacji na temat buddyzmu. Poruszane tematy to min. “Buddyzm we współczesnym świece”, “Budda, miłość i partnerstwo”, “Buddyjski pogląd na śmierć”, “Medytacja - precyzyjna metoda pracy z umysłem” i inne bardziej szczegółowe nauki.

Podsumowując, wspólne medytacje "Trzech Świateł", główna praktyka naszej linii przekazu, i organizowane przez nas wykłady nauczycieli goszczących w ośrodku, są propozycją dla każdego, kto jest zainteresowany żywym, praktycznym buddyzmem.

Organisation: Diamond Way Buddhism

Address: ul. Andersa 24
Koszalin
Poland

Postal Code: 75-626

Country: Poland

Phone: +48 606 350 870

Email: koszalin@buddyzm.pl

Homepage: http://www.koszalin.buddyzm.pl

Facebook: www.facebook.com/BOMKoszalin/

Center representatives can update the details of their centers here.