Logo of His Holiness the 17th Gyalwa Karmapa Thaye DorjeThaye Dorje
His Holiness the 17th Gyalwa Karmapa

Buddhist Center
Elblag

Elblag Diamond Way Buddhist Centre

Początki Buddyjskiego Ośrodka Medytacyjnego Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu w Elblągu sięgają roku 1994. Jako jeden z 60 zrzeszonych ośrodków i grup medytacyjnych działających w całej Polsce został on założony przez Lamę Ole Nydahla i znajduje się pod duchową opieką XVII Karmapy Taje Dordże, zwierzchnika naszej tradycji.

W początkowej fazie, spotykaliśmy się jako nieformalna grupa medytacyjna. Wkrótce dzięki wielkiemu sercu przyjaciół, Klaudii i Wojtka, którzy oddali nam do dyspozycji swoje mieszkanie, nasza aktywność powoli zaczęła wzrastać. W tym okresie Lama Ole Nydahl trzykrotnie odwiedził Elbląg, przekazując inspirujące nauki Buddy.

Z upływem czasu, sytuacja dojrzała do tego, aby zacząć działać niezależnie. W 2004 roku, dzięki hojności i zaangażowaniu wielu z nas, kupiliśmy mieszkanie. Jest w nim sala medytacyjna – gompa oraz miejsce, gdzie można spotkać się, porozmawiać, podzielić swoimi doświadczeniami. W ten sposób nabyliśmy więc nie tylko własne „cztery kąty”, ale też możliwość podzielenia się pełnymi mocy naukami o umyśle. Naszą ideą jest to, żeby ośrodek był miejscem dostępnym dla wszystkich ludzi zainteresowanych rozwojem.

Organizujemy wykłady podróżujących nauczycieli - uzdolnionych uczniów Lamy Ole, wystawy i pokazy filmów o tematyce buddyjskiej. Przede wszystkim jednak praktykujemy medytacje. Dzięki niej przekształcamy informację o umyśle w żywe doświadczenie. W całym tym okresie, nasza działalności była i jest wynikiem inspiracji zaczerpniętej z nieustannej aktywności Lamy Ole Nydahla - aktywności nakierowanej na odkrycie tkwiących w nas doskonałych, ludzkich właściwości rozwijanych dla pożytku wszystkich.

W buddyjskiej medytacji może wziąć udział każdy. Zajmuje ona około pół godziny i nie wymaga żadnych przygotowań, znajomości skomplikowanych tekstów ani noszenia szczególnych strojów. Praktyka jest bezpłatna i prowadzona w języku polskim.

„Medytacje mają tylko jeden cel - pełne wyzwolenie umysłu. Nie oznacza ono ani głębokich, duchowyc

Organisation: Diamond Way Buddhism

Address: Robotnicza 171/1
Elblag
Poland

Postal Code: 82-300

Country: Poland

Phone: +48 633 599 540

Email: elblag@diamondway-center.org

Homepage: http://elblag.buddyzm.pl

Facebook: https://www.facebook.com/BOMElblag/

Center representatives can update the details of their centers here.