Buddhist Center
Elblag

Elblag Diamond Way Buddhist Centre

Początki Buddyjskiego Ośrodka Medytacyjnego Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu w Elblągu sięgają roku 1994. Jako jeden z 60 zrzeszonych ośrodków i grup medytacyjnych działających w całej Polsce został on założony przez Lamę Ole Nydahla i znajduje się pod duchową opieką XVII Karmapy Taje Dordże, zwierzchnika naszej tradycji.

W początkowej fazie, spotykaliśmy się jako nieformalna grupa medytacyjna. Wkrótce dzięki wielkiemu sercu przyjaciół, Klaudii i Wojtka, którzy oddali nam do dyspozycji swoje mieszkanie, nasza aktywność powoli zaczęła wzrastać. W tym okresie Lama Ole Nydahl trzykrotnie odwiedził Elbląg, przekazując inspirujące nauki Buddy.

Z upływem czasu, sytuacja dojrzała do tego, aby zacząć działać niezależnie. W 2004 roku, dzięki hojności i zaangażowaniu wielu z nas, kupiliśmy mieszkanie. Jest w nim sala medytacyjna – gompa oraz miejsce, gdzie można spotkać się, porozmawiać, podzielić swoimi doświadczeniami. W ten sposób nabyliśmy więc nie tylko własne „cztery kąty”, ale też możliwość podzielenia się pełnymi mocy naukami o umyśle. Naszą ideą jest to, żeby ośrodek był miejscem dostępnym dla wszystkich ludzi zainteresowanych rozwojem.

Organizujemy wykłady podróżujących nauczycieli - uzdolnionych uczniów Lamy Ole, wystawy i pokazy filmów o tematyce buddyjskiej. Przede wszystkim jednak praktykujemy medytacje. Dzięki niej przekształcamy informację o umyśle w żywe doświadczenie. W całym tym okresie, nasza działalności była i jest wynikiem inspiracji zaczerpniętej z nieustannej aktywności Lamy Ole Nydahla - aktywności nakierowanej na odkrycie tkwiących w nas doskonałych, ludzkich właściwości rozwijanych dla pożytku wszystkich.

W buddyjskiej medytacji może wziąć udział każdy. Zajmuje ona około pół godziny i nie wymaga żadnych przygotowań, znajomości skomplikowanych tekstów ani noszenia szczególnych strojów. Praktyka jest bezpłatna i prowadzona w języku polskim.

„Medytacje mają tylko jeden cel - pełne wyzwolenie umysłu. Nie oznacza ono ani głębokich, duchowyc

Organisation: Diamond Way Buddhism

Address: Robotnicza 171/1
Elblag
Poland

Postal Code: 82-300

Country: Poland

Phone: +48 633 599 540

Email: elblag@diamondway-center.org

Homepage: http://elblag.buddyzm.pl

Facebook: https://www.facebook.com/BOMElblag/

Center representatives can update the details of their centers here.